ระบบเผยแพร่เอกสารประชุม/อบรม

ไฟล์วิดีโอ ประชุม/อบรม/สัมมนา

อัพโหลดได้เฉพาะชนิดไฟล์ต่อไปนี้ mpeg,3gp,mov,avi,mp4 ขนาดไม่เกิน 256 MB

รายการไฟล์ล่าสุด

# ชื่อเรื่อง สถานที่ วันที่อัพโหลด ไฟล์
1 dd tt 2020-11-10 ดูวิดีโอ
2 ทดสอบวิดีโอ สสจ. 2020-11-10 ดูวิดีโอ
3 ll tt 2020-11-07 ดูวิดีโอ