ระบบเผยแพร่เอกสารประชุม/อบรม

ไฟล์เอกสาร ประชุม/อบรม/สัมมนา

อัพโหลดได้เฉพาะชนิดไฟล์ต่อไปนี้ pdf,doc,docx,ppt,pptx,xlsx,xls,zip,rar

รายการไฟล์ล่าสุด

# ชื่อเรื่อง สถานที่ วันที่อัพโหลด ไฟล์
1 Mr. 1 2023-12-15 Download
2 Mr. 1 2023-12-15 Download
3 . . 2021-03-23 Download
4 :( :( 2021-03-23 Download
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ 5 มิติ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (24 พ.ย.63) โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 2020-11-26 Download
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ 5 มิติ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (24 พ.ย.63) โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 2020-11-26 Download
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ 5 มิติ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (24 พ.ย.63) โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 2020-11-26 Download
8 ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมผกา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 2020-11-13 Download
9 ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมผกา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 2020-11-13 Download
10 ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมผกา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 2020-11-13 Download
11 ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมผกา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 2020-11-13 Download
12 ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมผกา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 2020-11-13 Download
13 ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมผกา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 2020-11-13 Download
14 ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมผกา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 2020-11-13 Download
15 ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมผกา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 2020-11-13 Download